مطالب جدید

نمایشگر های چهار طرف خمیده(Quad-Curve) ؛ ثبت اختراع جدید سامسونگ

نمایشگر Quad-Curve؛ طراحی جدید برای گوشی های پرچمدار سال 2021