تولید آیفون به دلیل شیوع کرونا تا سه ماهه دوم افزایش نخواهد یافت

خلاصه خبر: بر اساس پیش بینی های مینگ چی کو تحلیلگر معروف، تولید آیفون رو به کاهش است و عرضه برنامه های اپل برای آیفون، […]