اینستاگرام در حال توسعه قابلیت ارسال پیام های ناپدید شونده است

خلاصه مطلب: ایسنتاگرام در حال توسعه قابلیت ارسال پیام های ناپدید شونده است که با استفاده از آن کاربران می‌توانند پیام هایی برای یکدیگر بفرستند […]