مطالب جدید

آموزش نصب وردپرس (WordPress) روی هاست Cpanel

نصب وردپرس روی هاست Cpanel

آموزش نصب وردپرس روی لوکال هاست زمپ (xampp)

نصب وردپرس روی لوکال هاست زمپ

وردپرس (WordPress) چیست؟ و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

وردپرس چیست؟ و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

حل مشکل Justify نشدن متن ها در وردپرس

راه حل justify کردن متن ها در وردپرس