شرایط و قوانین استفاده از خدمات به‌اضافه

کاربر گرامی لطفا تمامی قوانین و شرایط استفاده از سرویس‌ها و خدمات وبسایت به‌اضافه را با دقت مطالعه نمایید
توجه کنید که ورود کاربران به وبسایت به‌اضافه هنگام استفاده از پروفایل شخصی، پیشنهاد‌های ویژه، و خدمات اراپه شده توسط به‌اضافه به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از خدمان به‌اضافه است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین به‌اضافه از سوی کاربر است. لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج ، جایگزین کلیه توافق های قبلی محسوب می‌شود.